MaJa-KRONIIKKA

MaJa-kroniikassa kuvaillaan tontin hankkimista Länsiuudeltamaalta ja siitä luopumiseen johtaneista
seikoista. MaJa oli tarkoitus olla uusi uljas hirsitupa Annelle, Sarille ja Rikulle
Sammatin idyllisissä maisemissa. Mutta kuinka sitten kävikään....
 
Huomatkaa, että nimet on muutettu, jottei varsinkaan sivullisille tule harmia.
Oikeat nimet annan suullisesti vain valikoiduille henkilöille (sukulaiset ja ystävät)

Epilogi:
Tässä muistelossa on kirjattu vain ne tapahtumat, jotka löysin sähköposteistani 
ja muistiinpanoistani.
Paljon asioita jää kertomatta, mutta uskallan sanoa, etten tarkoituksella ole 
mitään jättänyt mainitsematta tai muuttanut sisältöä.

1. Tutustuminen tontteihin vuoden 2001 kesällä 
Kiersimme vaimoni kanssa pitkin Uuttamaata, mm. Porvoossa, Vihdissä, Nummelassa,
Lohjalla ja Sammatissa etsimässä rakennuskelpoisia tontteja koko 2001 kevään.
Kiinnostuimme Sammatissa olevista Kirjoniemen tonteista ja aluksi kävimmmekin
tutustumassa kortteleihin 55 ja 56. Seuraavilla kerroilla otimme rakennusmestarimme 
(O. Kivinen) mukaan ja hänen neuvostaan aloimme
tiedustella korttelissa 53 olevia vielä vapaita tontteja kunnalta.

2. Kaupanteko
Otettuamme yhteyttä kuntaan ilmeni, että ainoat vapaat tontit ovat
rakennusfirma N:n varaamia.
Tontit kuitenkin vapautuivat elokuussa ja kunnanhallitus myönsi osto-oikeuden
meille joten tonttikauppa tehtiin 3.9.2001

3. Ensimmäset suunnitelmat
- Etsimme hirsitalotoimittajaa ja lopulta päädyimme Peura-taloon edullisen
 hinnan vuoksi
- Rakennustarkastaja K. Ekan kanssa sovittiin, että haetaan lupaa
 1,5 kerroksiseen hirsitaloratkaisuun poikkeusluvalla
- 16.6.2002 kunnanhallitukselle jätettiin poikkeuslupa-anomus,
 jossa talo sijoitettiin tontille pääty eteleläsuuntaan ja malliksi
 määriteltiin 1,5 kerroksinen hirsitalo
- kunnanhallitus hylkäsi hakemuksen sen puolitoistakerroksisuuden takia

4. Toinen suunnittelukierros
- Kuntaan palkattiin uusi rakennustarkastaja A. Toka
- Kävimme kesällä 2002 rakennusmestarimme kanssa kokouksessa Sammatissa,
 jolloin kerroimme uudelle rakennustarkastajalle tilanteen.
 Hän pyysi havainnollistamaan rakennuksen sijainnin tontilla, joten
 rakensimme hieman myöhemmin kehikon sinne
- Kehikko havainnollisti rakennuksen sijoittelun tontille ja harjakorkeuden
- Herra Toka kävi myöskin katsomassa tonttia ja rakennelmaa ja ilmoitti sitten,
 että naapurien taholta on huomautettu talon sijoituksesta ja
 korkeudesta maiseman esteenä. Muutimme tällöin kuvia ja harjakorkeus 
 madallettiin 7 metristä 6.3 metriin,
 jolloin rakennus ei olisi näköesteenä, koska talon suunniteltu
 kohta tontilla on useita metrejä alempana kuin se kohta jonne naapurimme Kössi
 oli rakentamassa taloaan
- 9.7.2002 kunnanhallitus hylkäsi uudelleen hakemuksen koska rakennus
 oli edelleen 1,5 kerroksinen, vaikkakin huomattavasti matalampi kuin
 aikaisemmassa hakemuksessa
- tässä vaiheessa ilmoitimme Peura-talolle ettemme saa rakentaa suunniteltua
 taloa ja peruimme kaupan

5. Parannustyöt tontilla
- Päätimme vaimoni kanssa, että ehdotamme naapureille talon kohdan siirtämistä
  pohjoisreunalle ja samalla se käänetään siten, ettei tontin eteläosaan
 jää näköestettä. Aloimme kunnostaa tonttia syksyllä 2002, 
 koska siinä oleva aikaisemmin raivattu kasvusto alkoi olla jo rehottamassa uudelleen ja lisäksi
 muutamia puita piti kaataa tontin pohjoisreunalta, jotta talo voitaisiin sijoittaa sinne itäsuunnassa.
- Lisäksi tilasimme työmaakopin tarvikkeineen, kuljetuksineen ja rakentamisineen
 Pohjanmaalta. Työmaakoppi pystytettiin tontille 1.-14.10.2002.

6. Aluearkkitehdin ehdotukset
- 16.10.2002 naapurissa pidettiin kokous, jossa oli korttelien 53, 55 ja 56
 asukkaita keskustelemassa ratkaisuvaihtoehdoista esimerkiksi muuttamalla
 asemakaavaa (todettiin, että kaavamuutos on iso prosessi joten sovimme
 naapurien avoparin kanssa, että talomme sijoitetaan aivan tontin pohjoisosaan 
 itä-länsisuunnassa, jolloin se ei ole heidän järvimaisemansa edessä.)
 - myöhemmin syksyllä otin valokuvia tontista ja tein siitä trikkikuvia,
 joista pystyi hahmottamaan talon sijainnin ja korkeuden tontilla tieltä katsoen
- 29.1.2003 saimme kuvat jossa talomme rakennettaisiin metsänreunaan ja
 siten mm. kuistit eivät olisi näköesteenä naapureille
- aluearkkitehti K.L teki 14.2.2003 asemapiirroksen, josta
 näki talojen korkeuserot korttelissa ja hän antoi lausunnon 30.5.2003,
 jossa puollettiin 1,5 kerroksisen ratkaisun soveltuvan kortteliin
- naapurien kanssa luonnosteltiin asemapiirros siten, että talo sijaitsi
 aivan tontin pohjoisreunalla
- teetimme tältä pojalta piirustukset uudelta hirsitalotoimittajalta Mammutilla

7. Sähkösuunnittelu maaliskuussa 2003
- Kävimme keskusteluja sähkötomittajien ja -suunnittelijoiden kanssa, koska oletimme
 että pääsemme piakkoin aloittamaan työt ja saimme myös Mammutilta 
kuvat sähkösuunnittelua varten

8. Uuden rakennustarkastajan perehdyttäminen tilanteeseen
- Kunta palkkasi osapäiväiseksi rakennustarkastajaksi rkm. J. Kolmannen Lohjalta
- 24.2.2003 olleessa kokouksessa Lohjalla rakennustarkastaja hylkäsi
 kuvamme mm. koska:
  - maanpintaa ei oltu piirretty katkoviivalla
  - asemapiirroksessa talo oli sijoitettu liian lähelle tontin
  pohjoisreunaa (alle 5 m)
- Tällöin teetimme uudet kuvat ja veimme ne Kösseille 
 tutkittavaksi (jätimme kuulemiskaavakkeet ja kuvat ovensuuhun, koska
 he eivät olleet paikalla)
- Soitin naapuri Kössille myöhemmin ja keskustelin asiasta. 
 Pyynnöstäni huolimatta hän ei suostunut viemään kuvia P. Irttihirmuille
 naapuriin (40m), joten kävimme uudestaan Sammatissa 1.4.2003 ja 
 keskustelimme Kössien kanssa ja sovimme, että sijoitamme
 talon 10 metrin sijasta vain 7 metriä pohjoisreunasta ja siten, 
 että talon itäpääty on hieman pohjoisempana kuin länsipääty.
 Tällöin talon pitkä reuna noudattaa pohjoista rajaa kuitenkin jättäen 
 pohjoisosassa olevan puuston luonnontilaan. P. Irttihirmun pariskunnan tullessa paikalle tunnin 
 myöhässä he totesivat meille, ettei talon sijoittelu olekaan oleellinen asia
 vaan sen korkeus ja kerrosmäärä viitaten aikaisemmin tehtyihin hylättyihin
 poikkeuslupahakemuksiimme. Keskustelun jälkeen naapurit kirjasivat mielipiteensä
 kuulemiskaavakkeisiin.
 Edelleenkin odotan, että tuo pölähtäminen paikalle kyseenalaisine
 kommentteineen kuitataan Aprillipilaksi.....

- 14.4.2003 pidettiin Sammatissa kokous, jossa paikalla oli kunnanjohtaja P.,
 aluearkkitehti ja Kolmonen ja pohdimme kuinka päästäisiin kaikkia tyydyttävään
 ratkaisuun, varsinkin kun kunnanjohtaja oli muuttamassa pois ja
 uusi rakennustarkastaja oli aloittamassa...

9. Neljäs rakennustarkastaja
- Kuntaan palkattiin täysipäiväiseksi rakennustarkastajaksi M. Nelonen
- 30.5.2003 kävimme Sammatissa kokouksessa, jossa oli läsnä uusi kunnanjohtaja
  H-M sekä aluearkkitehti ja Nelonen.
  Kävimme myös tontilla ja sovimme, että Nelonen on yhteydessä P. Irttihirmuihin 
  mahdollisimman pian

10. Kuvien muuttaminen yksikerrosratkaisuksi
- Koska P.Irttihirmujen kanssa asia ei edennyt suotuisasti muutettiin 12.6.2003
 talon kuvia siten, että yläkertaa madallettiin sekä toinen puoli yläkerrasta
 jätettiin avoimeksi, jolloin rakennus ei ole enää malliltaan 1,5 kerroksinen
- 9.6.2003 piirrettiin uusi asemakuva, jossa talo sijoitettiin 7 m pohjoisreunasta
- Näillä kuvilla teimme rakennuslupahakemuksen ja siihen saimme puollon kunnan  
 rakennuslautakunnalta 10.7.2003
- Naapurit jättivät valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen elokuussa 2003

11. Lounasnummi
- Koska naapurit olivat jättäneet valituksen kävimme tutustumassa Lounasnummen 
 rakentamattomiin tontteihin talomyyjän, rakennusmestarimme ja kunnan huoltomiehen kanssa
- 29.8.2003 keskusteltiin tonttien vaihtomahdollisuuksista kunnanjohtajan
 kanssa ja hän myös esitteli asian kunnanhallitukselle

12. Hallinto-oikeuden päätös
- Hallinto-oikeuden päätös tuli joulukuussa 2004 (16 kuukauden jälkeen)
- Hallinto-oikeus ei ottanut kantaa siihen, että päätös jättää 
 meidät eriarvoiseen asemaan naapurien kanssa vaan ainoastaan totesi, että talo 
 on tulkittavissa puolitoistakerroksiseksi ja valitus on siten ollut aiheellinen

13. Kunnanhallituksen päätös sallia tontin myynti eteenpäin
- 15.9.2004 kunnanhallitus päätti sallia tontin myymisen eteenpäin
 ainoastaan varaten oikeuden valita ostaja (kauppakirjan sopimus kohta 4)

14. Tontin myynti
- Pian hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen päätimme vaimoni kanssa,
 että myymme tontin, koska asian pitkittyminen ja monimutkaisuus ovat aiheuttaneet 
 todella paljon mieliharmia meille molemmille ja jo viihtyvyydenkin takia on vaikea 
 kuvitella asuvansa kyseisessä naapurustossa
- Tapasimme Huoneistotiun välittäjän Lohjalla ja faksasin myöhemmin tontin
 rekisteritiedot ja kopion kunnanhallituksen myynnin sallivasta päätöksestä.
 Myöhemmin välittäjä otti meihin yhteyttä ilmoittaen, että on ollut
 yhteydessä kuntaan ja asia on myynnin suhteen kunnossa.
 Hieman myöhemmin saimme myös kuulla, että jotkin tarjoukset ovat
 ylittäneet hintapyynnön.

Seikat, jotka mielestämm puolsivat tontin hinnoittelua:
- kunnanhallituksen päätäs 15.9.2004 vapauttaa myymään tontti rajaamatta hintaa
- tontin arvoon on sisällytettävä;
  - useat raivaukset ja sinne rakennettu työmaakoppi eli tontti on
   alkuperäistä arvokkaampi
  - lähes neljän vuoden aikana tulleet kustannukset ja korko sijoitetulle 
   pääommalle (tontti, verot, lohkomismaksu, kaupanvahvistajan palkkio, 
   pankin lainanvarausmaksut,lainhuutotodistus, työmaakopin rakennusmateriaalit,
   kuljetus, rakennustyöt, rakentajien majoitus ja jne.....)
  - tontin myyjälle palkkio
  - omat ja rakennusmestarimme matkustus- ja työkustannukset (kuten alussa 
   totesin, kokouksia ja käyntejä kunnassa on ollut enemmän kuin 
   muistiinpanoistani olen pystynyt kirjaamaan)
- jo alunperin kunnanhallituksen tekemät päätökset evätä poikkeusluvan
 osoittavat eriarvoista kohtelua samassa korttelissa oleville rakennushankkeille,
 eli rakentamisen pitkittyminen ei johdu "taktikoinnista" vaan hämärtyneestä 
 oikeudenmukaisuuden käsityksestä niin kunnan hallinnossa kuin naapurustossakin
- tontti myytiin käypään hintaan miettien vaihtoehtona 
 tapoja, joita esim. muissa kunnissa on tehty vastaavissa tapauksissa.....

Back to main page